Nomen + -los

İsimlere eklenen -los son eki ile yeni kelimeler, sıfatlar ve zarflar türetebilirsiniz.