Belli başlı meslek isimleri ve Almanca karşılıklarını aşağıdaki tabloda yer verdik. Ayrıca iş ile ilgili bazı ek kelimeler de ekledik
Meslekler

Architekt der, -en Mimar
Arzt der, -¨e Doktor
Friseur der, -e Kuaför
Ingenieur der, -e Mühendis
Journalist der, -en Gazeteci
Kellner der Garson
Krankenschwester, die -n Hemşire
Lehrer der Öğretmen
Mechatroniker der Mekatroniker
Student der, -en Öğrenci
Schauspieler der Oyuncu
Schüler der Lise Öğrencisi
Sekretär der, -e Sekreter
Verkäufer Satıcı
Meslekler ile ilgili Genel Terimler

Arbeitgeber der İşveren
Ausbildung die, -en Meslek Eğitimi
Beruf der -e Meslek
Hochschule die, -n /Universität die -en Yüksek Okul
Job der, -s Geçici İş
Praktikum das Staj
Schule die, -n Okul
Stelle die, -n Pozisyon
arbeiten çalışmak
studeieren yüksek öğrenim görmek
arbeitslos işsiz
von Beruf mesleğe sahip
Bazı Önemli Kelimeler

glauben inanmak
haben sahip olmak
machen yapmak
richtig doğru
falsch yanlış
super süper
aber ama
kein- olumsuzluk
nicht yok

Kaynak: https://almancada.com/almanca-meslekler-ve-isimleri/