Almancada Sayılar

Öncelikle 1'den 20'ye kadar olan sayılar görelim.

1 eins 11 elf
2 zwei 12 zwölf
3 drei 13 dreizehn
4 vier 14 vierzehn
5 fünf 15 fünfzehn
6 sechs 16 sechzehn
7 sieben 17 siebzehn
8 acht 18 achtzehn
9 neun 19 neunzehn
10 zehn 20 zwanzig


Bazı sayılar onluk sistemde değişmektedir ve değişen sayılar farklı yazılmıştır. Bu tabloyu inceleyiniz.

30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hunderd
1000 tausend

20'den büyük sayılar için örneğin 21 için önce "bir" sonra araya "ve" anlamına gelen "und" ve daha sonra ise "yirmi" sayısını söyleriz. Ancak sayıları yazı ile yazarken bütün kelimelerin bitişik yazıldığına dikkat ediniz.

21 einundzwanzig 47 siebenundvierzig
22 zweiundzwanzig 59 neunundfünfzig
23 dreiundzwanzig 76 sechsundsiebzig
31 einundreißig 84 vierundactzig
34 vierunddreißig 97 siebenundneunzig
Almancada "yüz" sayısı tek başına "hunderd" denilebileceği gibi "ein hunderd" de denilebilir, yine aynı şekilde "bin" sayısı "tausend" denilebileceği gibi "ein tausend" de denilebilir.

101 = einhunderdeins
105 = einhundertfünf
112 = einhundertzwölf
125 = einhundertfünfundzwanzig
250 = zweihundertfünfzig
500 = fünfhundert
575 = fünfhundertfünfundsiebzig
678 = sechshundertachtundsiebzig
1100 = eintausendeinhundert
1150 = eintausendeinhundertfünfzig
1158 = eintausendeinhundertachtundfünfzig

Günler

Almancada bütün gün isimlerinin artikeli "der" dir.

Montag = Pazartesi
Dienstag = Salı
Mittwoch = Çarşamba
Donnerstag = Perşembe
Freitag = Cuma
Samstag = Cumartesi
Sonntag = Pazar

Almancada iki tane cumartesi anlamına gelen kelime vardır. Bunlardan birincisi "Samstag", diğer ise "Sonnabend".

Günlerle kullanılan edat ise "am" edatıdır. Aslında bu edat "an dem" edatının kısaltılmış halidir. Bu konuya fazla değinmiyorum, edatlar kısmında değineceğim. Siz burada sadece günlerle "am" edatının kullanılacağını bilin yeter.

am Montag = Pazartesi günü
Ich werde am Montag nach Deutschland fahren
(Pazartesi Almanya'ya gideceğim.)
Mein Vater hatte uns am Donnerstag besucht
(Babam Perşembe günü bizi ziyaret etmişti.)

Ayrıca hafta sonu anlamına gelen "Wochenende" kelimesi de "am" edatı ile birlikte kullanılır.

Aylar

der Januar Ocak der Juli Temmuz
der Februar Şubat der August Ağustos
der März Mart der Semptember Eylül
der April Nisan der Oktober Ekim
der Mai Mayıs der November Kasım
der Juni Haziran der Dezember Aralık


Dikkat edeceğiniz gibi ay isimleri de artikel olarak "der" artikelini alırlar. Edat olarak ise aylarla birlikte "in" edatı kullanılır ancak artikelde dolayı bu edat "im" haline döner.

im August = Ağusotosda
im April = Nisanda

Ich werde meine Dissertation im April beendet sein.
(Tezimi Nisan'da bitirmiş olacağım.)
Meine Tante war nach England im Juli gegangen.
(Teyzem İngiltere'ye Tammuz'da gitmişti.)

Mevsimler

der Herbst = Sonbahar
der Winter = Kış
der Frühling = İlkbahar
der Sommer = Yaz

Yine gördüğünüz gibi mevsim isimleri ile birlikte "der" artikeli kullanılır. Aynı şekilde yine edat olarak da "in" edatı kullanılır ve "in" edatı artikelden dolayı "im" halinde kullanılır.

ein Morgen im Herbst = Bir sonbahar sabahı (Sonbaharda bir sabah)
Ich muss im Sommer arbeiten = Yazın çalımak zorundayım.