Almancada "nachdem" : -den sonra, anlamına gelir. Bir işi yaptıktan sonra yapılan başka bir işi anlatmak için kullanılır. Bu bağlaçlarla yapılan yan cümleler de zamana dikkat etmek gerekir. Önreğin bunu Türkçe düşünüp, Türkçe açıklamaya çalışırsak;

Ben telefon ettikten sonra, o okula gitti.

Şimdi arkadaşlar bu cümlede dikkat edilmesi gereken, telefon etme işinin diğer işten daha önce yapıldığıdır. Bu durumda telefon etme işinin zamanı daha eskidir. Şöyle de diyebiliriz ; "o okula gitti" cümlesini Perfekt ile yada Präteritum ile yapabiliriz. Ancak kullanım bakımından Präteritum daha uygundur. Bu durumda "ben telefon ettikten sonra" cümlesi daha eski bir zamanı anlatmak için kullanılacağında Plusquamperfekt ile yapılır. Bu cümleyi Almancaya çevirirsek;

Nachdem ich telefoniert hatte, ging er zur Schlule.

Bu tür cümleler de cümle kuruluşuna çok fazla değinmiyorum, Yan cümleler için geçerli olan kurallar geçerlidir. Yan cümlelerde zamanları da iyi bilmek gerekir. Ya da önce ana cümle sonra da "nachdem" ile yapılan yan cümle yer alabilir.

Er ging zur Schlule, nachdem ich telefoniert hatte.

Örnekler :
Nachdem seine Frau ihn verlassen hat, lebt er in diesem kleinen Haus.
(Karısı onu terkettikten sonra bu küçük evde yaşıyor.)
Nachdem das Flugzeug gelandet ist, steigen die Passagiere aus.
(Uçak indikten sonra yolcular iniyor.)
Nachdem du mich angerufen hattest, schlief ich ruhig ein.
(Bana telefon etmenden sonra rahat uyudum.)
Nachdem Klaus das Fahrrad gekauft hatte, fand er ein billigeres.
(Klaus bisikleti satın aldıktan sonra daha ucuzunu buldu.)

Zaman gösteren yan cümlecikler başka bağlaçlarla da yapılabilir. Bunlardan en sık rastlanılanları şunlardır.

während
bevor
bis