Almancada iki tane geçmiş zaman vardır. Birisi das Perfekt diğeri ise das Präteritum. Her ikisi de Türkçeye aynı şekilde çevrilir, ancak ufak bir fark vardır. das Präteritum özellikle geçmişte olup bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Das Perfekt ise yine geçmişte olmuş ama sonuç olarak şimdiyi de etkileyen durumları anlatmak için kullanılır. Örneğin ;

O bardak kırdı. (Bu ifadeyi Perfekt ile anlatırsak, durumun sonuç olarak şimdiyi de etkilediğini ifade etmeye çalışmış oluruz. Päteritum ile anlatırsak olay geçmişte olmuş bitmiş anlamı olur.)

O bardağı kırdı, bu yüzden su getiremiyorum. (Burada dikkat ederseniz ikinci cümleden dolayı, birinicinin etki ve sonucunun hala devam ettiğini anlıyoruz. Bu yüzden bu cümle das Perfekt ile anlatılır.)

O bardağı kırdı. (Sadece bu cümle olsa ve biz bu cümleyi Präteritum ile anlatsak geçmişte olmuş bitmiş bir olay olur. Bir de dikkat etmeniz gereken das Präteritum da genelde kesin bir zaman ifade eden geçmiş zaman ifadeleri kullanılır (Dün, geçen hafta gibi...)

Das Perfekt cümleleri oluştururken "haben ve sein" yardımcı fiilleri kullanılır. Bu yardımcı fiiller özneden sonra gelir ve özneye yada şahıs zamirlerine göre çekimlenirler. Şimdi örnek çekimlere bakalım.

"haben" fiili
ich habe
du hast
er hat
sie hat
es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben


Bu yardımcı fiillerin çekimleri bu şekilde olur. Bu yardımcı fiilerin nasıl seçileceğine gelmeden önce das Perfekt nasıl oluşur onu görelim hemen. Olumlu düz cümlede önce özne, sonra yardımcı fiilin özneye göre çekimlenmiş hali (yukarıdaki gibi). Daha sonra ise diğer nesneler ve en sona esas fiilin 3. hali. Fiil düzenli ise sonda ki "en" takısı atılır ve yerine "t" takısı eklenir. Ayrıca fiilin başına "ge" takısı gelir. Fiil ayrılabilen bir fiilse ek ile kök arasına "ge" takısı gelir.

schicken fiili
ge-schick-t (geschickt)
füllen fiili
ge-füll-t (gefüllt)
ausfüllen (ayrılabilen bir fiil)
ausgefüllt

Eğer düzensiz biir fiil ise düzensizi fiiler listesinde 3. stammform yazan yerdeki halini kullanırız.

Örnek :

schicken fiili (düzenli bir fiil)
Ich habe ................. geschickt
du hast ................. geschickt
er hat ................... geschickt
sie hat ....................geschickt
es hat ................... geschickt
wir haben ................. gechickt
ihr habt .................... geschickt
sie haben ................. geschickt
Sie haben ..................geschickt

sehen fiili (düzensi bir fiili)
Partizip'i (geçmiş hali) : hat gesehen

ich habe ................ gesehen
du hast ..................gesehen
er hat ....................gesehen
sie hat ...................gesehen
es hat ....................gesehen
wir haben ...............gesehen
ihr habt ................. gesehen
sie haben ............... gesehen
Sie haben ................gesehen